Chọn vali nhôm thích hợp

Mời bạn chọn vali nhôm phù hợp với yêu cầu kĩ thuật:

  • Chọn kích thước vali nhôm có sẵn tại đây
  • Chọn cấu hình, mẫu mã vali nhôm tại đây